Bảng hiệu quảng cáo là vật dụng được sử dụng trong thời gian dài