Khi thi công bảng hiệu quảng cáo giá rẻ bạn nên lưu ý những điều gì?